Çərşənbə, İyul 6Rəsmi Sayt

Əttar Nişaburi 6-7-ci əsr məşhur İran şair, yazıçı və arifi

Şeyx Əttar kimi tanınan Nişaburlu Fəridəddin Məhəmməd ibn Əbu Bəkr İbrahim Əttar Kədkəni Nişabur yaxınlığındakı Kədkəni kəndində anadan olub. Valideynləri gəncliyinin sonuna qədər yaşadılar və hər ikisi zahid və dindar idilər. Əttar da atası kimi ətriyyatçı peşəsinə malik olub, aptekdə həkimliklə məşğul olub. Əsərlərində Quran, hədis, fiqh, təfsir, tibb, astronomiya, kəlam və ədəbiyyat biliklərinin əlaməti özünü büruzə verdiyi üçün o, hələ uşaqlıq və gənclik illərində elm və ədəbiyyatla tanış olmuşdur. O musiqini də bilirdi. O, dindar müsəlman idi və əhli  sünni idi. lakin o, Peyğəmbərin ailəsinə, xüsusən də İmam Əli (ə) və İmam Hüseynə (ə) ehtiram bəsləyir və onların fəzilətinə şerlər yazırdı. Əttar alim idi və tarixdən xəbərdar idi, çünki məsnəvilərində İran tarixinin böyükləri haqqında çoxlu hekayətlər yazır. O, filosofları tənqid etsə də, təbii və ilahi hikmətdə güclü idi. O, həyatının bir hissəsini saliklərin ənənəsi ilə səyahət etməklə keçirdi. Nəhayət, əksər təzkirəçilərin fikrincə, monqol kafirlərindən biri tərəfindən öldürüldü. Onun məzarı Nişaburun yaxınlığındadır.

Onun sözləri sadə, səlis və heç bir bəzəyə malik deyildi. Əttarın ən mühüm xüsusiyyəti odur ki, onun bütün əsərləri təsəvvüfə həsr olunub və onun poetik əsərlər toplusunda irfan rəngi almayan bir misra belə yoxdur. Əttar poeziyasının dili yumşaq və nitq dilinə bir qədər yaxındır. Onun lirik şeirləri şövqlə doludur və bu mənada Ruminin lirik şeirlərinin yaranmasının müqəddiməsi hesab olunur.

Əttarın əsərlərindən qəsidə və qəzəllər divanı,  Muxtarnamə (rübailər); Məsnəvi Əsrarnamə; Məntiqi Teyr əsəri; Məsnəvi Xosrovnamə, İlahinamə; Müsibətnamə və Təzkərətül-övliya kimi əsərlərinin adını çəkmək olar.  

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir