Çərşənbə, Noyabr 30Rəsmi Sayt
Shadow

Day: May 5, 2022

Marağa

Marağa

Xəbər Bloku
Marağa şəhərinin adı monqol istilasından və ərəb dilinin İrana gəlişindən çox əvvəl istifadə edilmişdir.  Marağanın köhnə adı “Mərava” və ya “Marava” və ya “Madava” idi və buna görə də onu “Mad əhlinin yeri” hesab etmək olar və Marağa şəhərinin tarixini madlar dövrünə aid etmək olar. Parfiya dövründə bir müddət Azərbaycanın paytaxtı olmuş və Çiçest gölündən (Urmiya) 25 mil cənub-şərqdə Fərspa adlanan şəhər olmuşdur. Hicri beşinci əsrdə Səlcuqlular hücumlarından öncə Marağa camaatı şafei məzəbində olmuş ancaq türklərin gəlişi ilə hənəfi məzhəbini seçmişlər və Şah İsmayıl Səfəvi gəldikdən sonra Marağa əhalisi də şiə məzhəbini qəbul etmişlər.  Marağa xalqının dili, xalqı kimi, digər iranlı etnik qrupların dil və irqindən qaynaqlanır. Əhali  2016-cı ilin üm...